Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Llwybr Arfordir Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Llwybr Arfordir Cymru yn derbyn gwobr fawreddog

Mae ymdrechion ar y sefydliadau a fu’n rhan o ddatblygu Llwybr Arfordir Cymru wedi cael eu cydnabod gan un o sefydliadau cynllunio mwyaf adnabyddus y DU.

Enillodd y prosiect i greu’r llwybr 870 milltir o hyd ddwy wobr yng Ngwobrau Rhagoriaeth Cynllunio Y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol neithiwr (nos Fercher 10 Gorffennaf).

Enillodd y wobr am gynllunio gwledig eithriadol a hefyd Cwpan y Jiwbili Arian.

Roedd cais y tîm yn adlewyrchu ymdrechion pob un o’r partneriaid a gymerodd ran, gan gynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru, un ar bymtheg o awdurdodau lleol a dau barc cenedlaethol, i ddarparu gweledigaeth Llywodraeth Cymru, sef agoriad swyddogol y llwybr parhaol cyntaf ar hyd arfordir gwlad.

Edrychodd panel y beirniaid ar amrywiaeth o feini prawf gan gynnwys arloesi, prosesau, technegau, systemau gwybodaeth, rhaglenni ymrwymiad cymunedol a gwelliannau i wasanaethau cyhoeddus, cyn penderfynu ar yr ymgeiswyr teilwng.

Dywedodd y beirniaid fod y llwybr yn "ysbrydoliaeth" i eraill.

Dywedodd Sue Rice, o Cyfoeth Naturiol Cymru: "Mae’r llwybr wedi bod yn llwyddiant mawr gan ddod â buddion economaidd i’r cymunedau lleol ar ei hyd a’i lled, yn ogystal â buddion hamdden rhagorol i’r ymwelwyr a’r bobl leol sy’n ei ddefnyddio.

"Mae cael eich cydnabod gan sefydliad cydnabyddedig sy’n cynrychioli’r proffesiwn cynllunio yn y DU, megis yr RTPI, yn anrhydedd i bawb sy’n rhan ohono."

Sefydlwyd Gwobrau Rhagoriaeth Cynllunio RTPI i ddathlu’r cyfraniad mae cynllunwyr a chynllunio yn ei roi i gymdeithas, i amlygu enghreifftiau eithriadol o gynllunio ac i ysbrydoli eraill i gyrraedd yr un safonau uchel.

A oes unrhyw beth o'i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth i ni.