Diweddariad diwethaf 6 Mis Ionowr 2021

Mae’r mesurau ynyg Ngymru yn wahanol i’r rhai a geir yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Mae’r rheoliadau a’r canllawiau’n medru newid ar fyr rybudd, felly os ydych yn ymweld yn ystod y cyfnod hwn, mae’n bwysig, fod bynnag, bod pawb yn dilyn y cyfyngiadau a’r canllawiau canlynol gan Lywodraeth Cymru. Darllenwch Llywodraeth Cymru i gael y canllawiau diweddaraf

Mae Llwybr Arfordir Cymru'n rhoi cyfleoedd pwysig i bobl hamddena a chael ymarfer corff, ac maent ar agor yn llwyr i bobl eu defnyddio’n gyfrifol.

Y sefyllfa yng Nghymru 

Mae Cymru gyfan yn cloi Lefel 4 i lawr - y lefel uchaf posibl gyda chyfyngiadau llymach i reoli lledaeniad coronafeirws e.e. teithio hanfodol yn unig a chau manwerthu nad yw'n hanfodol.

Ymweld a’r llwybr yn ddiogel

Yn ystod clo lefel 4, mae'r llwybr cyfan ar agor ac nid oes unrhyw gau oherwydd y coronafeirws.

Fodd bynnag, dim ond i'r rhai sy'n gallu cerdded, rhedeg neu feicio o'u cartrefi y bydd ar gael.

 

Dilynwch ein canllawiau ar gyfer cerdded amser mwy diogel wrth gadw at y cyfyngiadau teithio sydd ar waith.

Cynllunio ymlaen llaw