Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Llwybr Arfordir Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Gareth Axenderrie - Cyfweliad 3 munud efo LlAC!

LlAC: Gareth, diolch am ddod i’n gweld. Mae gen i dri chwestiwn i’w gofyn ichi mewn tri munud…...Go dda chi am gerdded 800 milltir hyd yn hyn [ac yntau wedi cyrraedd Bangor ar ôl cerdded 125 milltir o amgylch Ynys Môn heddiw!] Fy nghwestiwn cyntaf yw: pam wnaethoch chi ddewis Cymru ar gyfer eich sialens?

Gareth: Roeddwn i wirioneddol eisiau gweld beth sydd ar garreg fy nrws… oherwydd mae ’na 870 milltir o arfordir hygyrch mewn gwlad weddol fechan. Mae ’na gymysgedd da o leoedd rydw i’n eu hadnabod fel cledr fy llaw, ond hefyd mae ’na leoedd na fuaswn i byth wedi eu gweld taswn i ddim wedi cerdded ar hyd Llwybr Arfordir Cymru.

 

LlAC: Ceisiwch grynhoi Arfordir Cymru mewn tri gair!

Gareth: [chwerthin]: Cwestiwn da; ond un anodd iawn hefyd. Ond mi wna i gynnig:

1. Unigedd
2. Amrywiaeth
3. #peoplemakeplaces

Mae’r trydydd mor wir. Rydw i wedi cyfarfod â phobl ofnadwy o hael a chlên ar fy nhaith, sydd wedi bod yn wirioneddol ryfeddol.


LlAC: Rydych bron iawn wedi cyrraedd diwedd eich siwrnai 870 milltir ac rydych ar fin cychwyn ar 177 milltir ar hyd Llwybr Clawdd Offa. A oes gennych gyngor doeth ar gyfer pobl eraill sy’n dymuno cerdded Llwybr Arfordir Cymru – naill ai i gyd efo’i gilydd fel chi, neu fel taith undydd?

Gareth: [heb oedi o gwbl!]: Esgidiau cryf a sach deithio dda! Gallwch fyw heb y pethau eraill. Byddwch yn agored a cheisiwch ymhyfrydu mewn cymaint o bethau â phosib!


[I gloi’r cyfweliad, mi es o amgylch y swyddfa ymlaen llaw a gofyn i bawb roi un cwestiwn mewn het – heb iddo fod yn gysylltiedig â’r Llwybr, o angenrheidrwydd. Dydw i, hyd yn oed, ddim yn gwybod beth yw’r cwestiynau!]

LlAC: Dewiswch gwestiwn!

Gareth: [Mae’n dewis cwestiwn, braidd yn bryderus yr olwg!]: Beth yw’r peth rhyfeddaf ichi ddod ar ei draws ar eich taith hyd yn hyn?  [Mae’n meddwl yn ddwys]… Cwestiwn anodd arall. Rydw i’n siŵr ’mod i wedi dod ar draws pethau rhyfedd. Ond un peth sy’n dod i’r cof yw’r adeg pan oeddwn i’n cerdded ar gyrion Aberystwyth. Roedd yr haul yn machlud ac roedd yr awyr braidd yn dywyll ac annaearol. Clywais fwncathod yn hofran uwchben, yn hedfan i ffwrdd ac yna’n plymio’n andros o gyflym hyd braidd uwch fy mhen! Ar y cychwyn, roedd o’n brofiad braf; ond wedyn, mi gododd ofn arna i!  Clywais yn nes ymlaen ar Radio 2 fod ’na gynnydd wedi bod yn nifer y bwncathod sy’n nythu mewn ardaloedd poblog….Rydw i’n tybio bod bwncathod Aberystwyth yn diriogaethol iawn eu natur!

Gallwch ddilyn Gareth ar ei daith o amgylch Cymru er budd Canolfan Ganser Felindre ar Facebook ("Gareth’s Great Welsh Walk”) ac ar Twitter @garethwelshwalk

 

A oes unrhyw beth o'i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth i ni.