Ymunwch â gweminar “Croeso’n ôl” Llwybr Arfordir Cymru

Rhannwch y digwyddiad cyffrous hwn â’ch ffrindiau a'ch teulu

Mae Llwybr Arfordir Cymru yn ailagor i ymwelwyr

Ymunwch â Sean Fletcher o ITV a gwesteion arbennig eraill ar gyfer gweminar fyw i ddathlu'r gorau o Lwybr Arfordir Cymru.

Ymunwch â ni ar gyfer prynhawn o sgyrsiau ynglŷn â’r bywyd, y diwylliant a'r gweithgareddau a geir ar hyd y llwybr gan gyfres o unigolion sydd wedi cael profiad uniongyrchol ohono. Mae’r siaradwyr yn amrywio o’r cerddwr ieuengaf i gwblhau'r llwybr a'r fenyw gyntaf i redeg ar hyd y llwybr cyfan, i warden sy’n rheoli’r llwybr yn ddyddiol, a chyflwynydd enwog o fyd teledu.

Rhaglen teledu Wonders of the Coast Path

Fe gewch hefyd glywed am gyfres newydd chwe rhaglen ITV Cymru Wales 'Wonders of the Coast Path', a gyflwynir gan Sean. Darlledir y rhaglen gyntaf ar rwydwaith ITV yn y DU yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw am 8.30pm (Amser Haf Prydain (BST)). Dewch i glywed am argraff Sean o’i antur ar Lwybr Arfordir Cymru.

Sut y gallwch ymuno â ni a phryd

Gallwch ymuno â ni ar gyfer ein digwyddiad byw ar Facebook 'Gweminar fyw: Croeso'n ôl i Lwybr Arfordir Cymru' ddydd Iau, 23 Gorffennaf 2020, 1pm tan 2pm (Amser Haf Prydain (BST)).

Gallwch wylio hyd yn oed os nad oes gennych gyfrif Facebook.

Anfonwch eich cwestiynau atom

Anfonwch eich cwestiynau atom - anfonwch eich cwestiwn ynglŷn â’r llwybr at ein tudalen ddigwyddiadau ar Facebook 'Gweminar fyw: Croeso’n ôl i Lwybr Arfordir Cymru'

Dyma beth sydd ymlaen

 • Y wybodaeth ddiweddaraf am Lwybr Arfordir Cymru ynghyd â sesiwn holi ac ateb
   Quentin Grimley -  Swyddog Prosiect Mynediad i'r Arfordir
 • Rhannau heriol o'r llwybr a golygfeydd arbennig
  Will Renwick  - Cadeirydd Cymdeithas y Cerddwyr a Golygydd i Outdoors Magic, a’r person ieuengaf (22 oed) i gerdded ar hyd Llwybr Arfordir Cymru a Llwybr Clawdd Offa.
 • Sut i gael eich cymell a’ch ysbrydoli ar Lwybr Arfordir Cymru
  Arry Beresford-Webb  - y fenyw gyntaf i redeg ar hyd y llwybr cyfan
 • Rhyfeddodau Llwybr yr Arfordir – y pum profiad gorau
  Sean Fletcher - Good Morning Britain, rhaglen Wonders of the Coast Path ITV

Mae croeso cynnes Cymreig yn eich disgwyl!