Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Llwybr Arfordir Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Ymunwch â ni yng ngŵyl gerdded newydd Llwybr Arfordir Cymru

Rydym ni’n cydweithio â Ramblers Cymru er mwyn cynnal gŵyl rad ac am ddim i ddathlu Llwybr Arfordir Cymru

Gan mai 2019 yw Blwyddyn Darganfod Cymru, a chan ei bod hi’n ben-blwydd ar y llwybr yn saith oed eleni, rydym ni’n credu ei bod hi’n bryd i ni ddathlu ychydig!

40 taith newydd, un ŵyl

Mae gennym ni raglen gyffrous o deithiau cerdded a gweithgareddau i’w cynnal yn saith o leoliadau mwyaf poblogaidd Llwybr yr Arfordir, a hynny dros gyfnod o saith diwrnod rhwng y 4ydd a’r 19eg o Fai, 2019.

Gyda 40 o deithiau tywys, a digonedd o weithgareddau fel glanhau traethau a chasglu bwyd gwyllt, bydd rhywbeth yn siŵr o’ch ysbrydoli i wisgo’ch esgidiau cerdded. Bydd y rhaglen yn cynnwys digwyddiadau sy’n addas ar gyfer ystod eang o alluoedd gwahanol- boed yn gerddwr brwd neu’n deulu ifanc. Rydym ni’n awyddus i bawb ymuno â ni er mwyn darganfod rhan fach o’u Llwybr Arfordir.

Mae’n swnio’n wych! Sut mae mynd ati i gofrestru? 

Mae llwyth o wybodaeth ddefnyddiol i’w gael ar wefan eventbrite Gŵyl Gerdded Llwybr Arfordir Cymru, gan gynnwys lleoliadau a hyd y teithiau cerdded, er mwyn eich helpu i ddewis yr un sy’n gywir i chi.

Does ond angen dewis pa daith yr ydych am ei cherdded ac yna archebu eich lle gan ddefnyddio’r wefan. Nodwch fod y rhan fwyaf o’r teithiau am ddim, ond bydd ffi ychwanegol ar gyfer teithiau llinol pan fydd angen eich cludo o un man i’r llall.   

Angen cymorth i gynllunio? 

Ewch i'n tudalen Digwyddiadau sy'n rhestru'r holl deithiau / digwyddiadau yn nhrefn dyddiadau gyda dolen i wefan EventBrite i gofrestru eich lle.

Mae digon o wybodaeth ar ein tudalen Cynllunio Eich Ymweliad gan gynnwys cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus a map rhyngweithiol o lwybr yr arfordir. 

Beth nesaf?  Dywedwch wrth bawb!

  • Rhannwch y dudalen hon gyda’ch ffrindiau a’ch teulu gan ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol
  • Dilynwch @walescoastpath er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol
  • Defnyddiwch yr hashtag #CerddedGydanGilydd er mwyn cyrraedd rhagor o bobl.

 

Diolch i’r holl bartneriaid sydd wedi bod yn rhan o’r ŵyl hon, gan gynnwys:

 

 

 

RTEF Logo
Mae’r prosiect wedi derbyn cyllid gan y Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Rhanbarthol (CYTRh) sy’n derbyn cefnogaeth gan Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Ddatblygu Gwledig 2014-2020, sy’n cael ei hariannu gan Gronfa Amaeth Cymru ar gyfer Datblygiad Gwledig (CACagDG)  a Chronfa Llywodraeth Cymru er mwyn gwella profiad ymwelwyr a chreu cyrchfanau cryfach drwy gydweithio. 

A oes unrhyw beth o'i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth i ni.