Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Llwybr Arfordir Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Llŷn – Yr Arweinlyf Ar Gael

Pleser yw clywed bod yr arweinlyfr swyddogol ar gyfer ardal Pen Llŷn o Lwybr Arfordir Cymru wedi dod i’r brig yn y categori ‘Arweinlyfr Gorau’ yng Ngwobrau Rhagoriaeth yr Outdoor Writers and Photographers Guild 2014.

Mae’r gwobrau’n dathlu’r llenyddiaeth a’r lluniau gorau yn ymwneud â’r awyr agored ac antur ym Mhrydain ac Ewrop, gyda chriw o bobl annibynnol o’r diwydiant awyr agored yn beirniadu.

Mae llyfr poced deniadol, mewn lliw llawn, 168 tudalen ar gael i’w brynu mewn siopau a chan gyfanwerthwyr yn y DU. Y pris a argymhellir yw £12.99 a chaiff ei gyhoeddi gan Northern Eye Books.

Mae yn yr arweinlyfr hwn bopeth y mae ar gerddwyr lleol a phellter hir ei angen er mwyn mwynhau’r llwybr, ac y mae’n cynnwys:

  • Golwg cyffredinol ar Lŷn, gydag adrannau hanes a bywyd gwyllt neilltuol
  • Adrannau taith naw niwrnod, gyda disgrifiadau cyflawn o’r ffordd a mapiau Arolwg Ordnans llawn, gydag ychwanegiadau
  • Siartiau pellter, golygon cyffredinol ar wahanol rannau, gwybodaeth gefndirol a dehongliadau o fannau o ddiddordeb
  • Lluniau proffesiynol trawiadol trwy gydol y gyfrol
  • Gwybodaeth am lety, trafnidiaeth gyhoeddus, gwybodaeth leol, y tywydd, a dolennau cyswllt â gwybodaeth am y llanw.

Rhagor o wybodaeth

  • Mwy o fanylion am lyfr Pen Llŷn, neu i’w brynu ar-lein, ewch at safle we Northern Eye Books  (ISBN 978-1-908632-24-1)
  • Rhagor o wybdodaeth am Arweinlyfrau LlAC eraill, gweler ein adran Cynllunio eich Taith.

A oes unrhyw beth o'i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth i ni.