Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Llwybr Arfordir Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Arweinlyfr Arfordir Gogledd Cymru ar gael

Mae arweinlyfr Arfordir Gogledd Cymru yn sôn am yr 80 milltir/125 cilometr o gyrion dinas hanesyddol Caer i ddinas prifysgol Bangor.

Dyma un o rannau mwyaf hygyrch Llwybr Arfordir Cymru, lle y ceir llecynnau hir o bromenâd a digonedd o lefydd i eistedd, ynghyd â chysylltiadau cludiant cyhoeddus da. Does ryfedd ei fod yn ddelfrydol i ymwelwyr llai egnïol, i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn ac i deuluoedd â bygis. Mae’r arweinlyfr AO bychan a hwylus hwn yn dechrau ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr ar Afon Dyfrdwy, sy’n gartref i filoedd o adar dŵr a rhydwyr.

Bydd y mapiau gwych a’r testun graenus yn eich tywys trwy’r hyn sydd gan Arfordir Gogledd Cymru i’w gynnig.

O gestyll godidog Sir y Fflint a Chonwy a adeiladwyd gan Edward I i gyrchfannau Fictoraidd niferus fel Llandudno a Chonwy, lle y ceir digonedd o lefydd i oedi a gwledda, bydd yr arweinlyfr hwn yn gwneud yn siŵr na fyddwch yn colli dim byd. Go brin y byddwch yn methu’r Gogarth, ac ar ei frig cewch olygfeydd godidog o Fôr Iwerddon, ffordd arfordir Gogledd Cymru ac Ynys Môn yn y pellter.

O’r Gogarth, mae’r llwybr tawel yn dilyn ymyl y dŵr, a cheir golygfeydd gwych o’r Fenai, gan ddirwyn i ben yn ninas prifysgol Bangor, yn barod ar gyfer eich antur nesaf!

Rhagor o wybodaeth

  • Ysgrifennwyd Wales Coast Path – Arfordir Gogledd Cymru gan Lorna Jenner, cyhoeddwyd gan Alyn Books a’i ardystio gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae’n rhan o gyfres sy’n datblygu o lawlyfrau swyddogol i’r Llwybr sydd ar gael o siopau llyfrau a llyfrwerthwyr ar-lein.
  • Mwy o fanylion am lyfr Arfordir Gogledd Cymru neu i'w brynru ewch at safle we Alyn Books www.alynbooks.co.uk
  • 128 Tudalen / £12.99 (DU) / ISBN 978-0-9559625-1-6
  • Rhagor o wybdodaeth am Arweinlyfrau LlAC eraill, gweler ein adran Cynllunio eich Taith.

 

 

 

 

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

A oes unrhyw beth o'i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth i ni.