Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Llwybr Arfordir Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Llwybr Arfordir Cymru a Cadw’n cydweithio i sicrhau hwyl i’r teulu cyfan dros wyliau'r hanner tymor hwn.

Mae yna gestyll a henebion i’w canfod ar hyd y llwybr sy’n cynnig diwrnod llawn hwyl i’r teulu cyfan. Mae cestyll Cymru’n adrodd straeon cyffrous o rai o gyfnodau mwyaf diddorol hanes Cymru. Mae’n bosibl mai cestyll enwog a thrawiadol Brenin Edward y Cyntaf yw’r rhai mwyaf adnabyddus. Ar ôl cipio grym oddi wrth Dywysog Cymru, Llywelyn ap Gruffudd, aeth Edward y Cyntaf o Loegr ati i adeiladu rhwydwaith o gestyll ar hyd arfordir y gogledd-orllewin, gan lywodraethu dros Gymru ac amddiffyn ei safle breintiedig. Mae nifer o gestyll hynod Edward y Cyntaf yn dal i sefyll, ac mae ymweld â’r tirnodau hyn yn ffordd ardderchog o ychwanegu naws hanesyddol at daith gerdded ar hyd Llwybr Arfordir Cymru. Mae Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, yn gwarchod y lleoliadau hyn ac yn helpu i ddod â hanes yn fyw. Maent yn cynnig ystod eang o weithgareddau i’r teulu dros wyliau’r hanner tymor hwn, felly gwisgwch ddillad cynnes a dewch i ddysgu am hanes terfysglyd Cymru, heb anghofio mynd am dro ar hyd arfordir syfrdanol y wlad. 

Arfordir Gogledd Cymru ac aber Afon Dyfrdwy  

Mwynhewch daith gerdded arfordirol fer sy’n ymweld â Chastell y Fflint ac sy’n cynnwys golygfeydd dros aber Afon Dyfrdwy. Oedwch am egwyl ac ymweld ag adfail un o’r cestyll cyntaf a adeiladwyd yng Nghymru gan y Brenin Edward y Cyntaf.

Mynediad i Gastell y Fflint: Am ddim

Ar agor: yn ddyddiol rhwng 10.00am a 4.00pm

Taith gerdded wychCastell y Fflint ac aber Afon Dyfrdwy

Ynys Môn

Mae Ynys Môn yn gartref i Gastell Biwmares, y castell mwyaf technegol berffaith ym Mhrydain. Y castell anferth hwn oedd y datblygiad diwethaf i’r Brenin Edward y Cyntaf ei adeiladu yng Nghymru.

Mynediad i Gastell Biwmares: Oedolyn - £3.80, Tocyn Teulu - £11.00 (consesiynau eraill ar gael)

Ar agor: yn ddyddiol rhwng 9.30am a 5.00pm tan 31 Hydref

Taith gerdded wych: crwydro tref glan y môr hyfryd Biwmares

Menai, Llyn a Meirionnydd

Gallwch ymweld â chestyll mawreddog Caernarfon, Criccieth a Harlech ar y rhan yma o’r llwybr. Mae Castell Caernarfon y Brenin Edward y Cyntaf yn arbennig o drawiadol – gyda’i faint a’i dyrau anarferol, dyma un o strwythurau cerrig mwyaf cofiadwy Cymru.

Castell Caernarfon

Mynediad: Oedolyn - £5.25, Tocyn Teulu - £15.35 (consesiynau eraill ar gael)

Ar agor: yn ddyddiol rhwng 9.30am a 5.00pm tan 31 Hydref 2012

Castell Harlech Mynediad: £3.80 - Oedolyn, £11.00 – Tocyn Teulu (consesiynau eraill ar gael)

Ar agor: yn ddyddiol rhwng 9.30am a 5.00pm tan 31 Hydref 2012

Castell Criccieth Mynediad: £3.20 – Oedolyn, £9.20 – Tocyn Teulu (consesiynau eraill ar gael)

Ar agor: yn ddyddiol rhwng 10.00am a 5.00pm tan 31 Hydref 2012.

Digwyddiad hanner tymor arbennig: Dydd Sadwrn 27 Hydref – Dydd Sul 28 Hydref, rhwng 11.00am a 4.00pm Y Darlun Mawr, Castell Criccieth: dewch i arddangos eich talentau artistig mewn gweithdai celf ac arlunio yng nghwmni Cymdeithas Ganoloesol Harlech sy’n rhan o’r digwyddiad cenedlaethol hwn. Prisiau mynediad arferol. Ffoniwch 01766 522227 am fwy o wybodaeth neu ewch i www.cadw.wales.gov.uk

Taith gerdded wych: Mae cestyll Caernarfon, Criccieth a Harlech oll yn sefyll ar y llwybr, felly gallwch fynd am daith gerdded fer ac ymweld â’r adeiladau anhygoel hyn.

Ceredigion

Mae arfordir gwyllt a phrydferth Ceredigion yn dirlun amrywiol sy’n cynnwys traethau eang arobryn, twyni tywod, pyllau cerrig a llawer o fywyd gwyllt. Mae’n bosibl cyfuno taith gerdded arfordirol gydag antur fewndirol i ymweld ag Abaty Ystrad-fflur ar lethrau Mynyddoedd Cambria – sy’n dirnod hanesyddol hyfryd yng nghanol Ceredigion.

Mynediad: Oedolyn - £3.20, Tocyn Teulu - £9.20 (consesiynau eraill ar gael)

Ar agor: yn ddyddiol rhwng 10.00am a 5.00pm tan 31 Hydref 2012

Taith gerdded wychLlanon neu Aberystwyth i Lanrhystud.

Sir Benfro

Mae Palas yr Esgob wedi’i leoli yn nyfnderoedd Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro. Mae’r adeilad trawiadol hwn yn cynnwys nifer o nodweddion gwreiddiol a chefnlen syfrdanol o hardd, sy’n ysgogi atgofion o’r cyfnod canoloesol. Cynhelir perfformiadau theatr awyr agored mawr eu bri yno o bryd i’w gilydd. Bydd plant yn mwynhau ymgolli yno tra bydd cyfle i rieni archwilio’r neuadd fawr a chrwydro o gwmpas yr arddangosfa.

Mynediad: Oedolyn - £3.20, Tocyn Teulu - £9.20 (consesiynau eraill ar gael)

Ar agor: yn ddyddiol rhwng 9.30am a 5.00pm tan 31 Hydref

Taith gerdded wychArchwilio dinas leiaf Prydain Fawr.

Sir Gaerfyrddin

Archwiliwch gastell enwog Cydweli a adeiladwyd yn y drydedd ganrif ar ddeg gan deulu Chamworth. Mae’r porthdy yn enwog am gael ei gwblhau yn hwyr ym 1422, ar ôl i Owain Glyndŵr ymdrechu’n ofer i atal ei orffen. Mae prif bont droed y castell yn golygu mynediad didrafferth, ac mae’n addas ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn.

Mynediad: Oedolyn - £3.50, Tocyn Teulu - £10.10 (consesiynau eraill ar gael)

Ar agor: yn ddyddiol rhwng 9.30am a 5.00pm tan 31 Hydref

Taith gerdded wychAm olygfeydd ardderchog o’r castell, dilynwch daith gerdded Cei Cydweli.

Bro Gŵyr a Bae Abertawe

Mae Bro Gŵyr yn lle cofiadwy ei hun, gyda golygfeydd gwefreiddiol ac arfordir sy’n ymestyn am filltiroedd. Bydd Llwybr yr Arfordir yn eich tywys o gwmpas ‘Worm’s Head’ ac ymlaen tuag at Llanrhidian, yna lle saif Castell Weble. Weble oedd cartref teulu de la Bere tan y 15fed ganrif. Nid oes llawer o fannau lle gellir sefyll wrth yr un ffenest ag y gwnaeth rhywun hanner mileniwm yn ôl a syllu ar yr un olygfa ddigyfnewid. Mae’r olygfa ar draws corsydd a thraethellau gogledd Gŵyr o gastell Weble yn un o’r cyfleoedd prin hynny.

Mynediad: Oedolyn - £2.80, Tocyn Teulu - £8.00 (consesiynau eraill ar gael)

Ar agor: yn ddyddiol rhwng 9.30am a 6.00pm o 1 Ebrill tan 31 Hydref 2012

Taith gerdded wychPen Oxwich

Arfordir De Cymru ac Aber Afon Hafren

Cas-gwent yw dechrau daearyddol Llwybr Arfordir Cymru a chartref Castell Cas-gwent. Mae’r castell yn cynnwys drysau castell hynaf Ewrop. Maen nhw dros 800 mlwydd oed ac wedi’u gwneud o bren cadarn, heb sôn am fod yn llawn hanes fel y strwythur cyfan sy’n eu hamgylchynu. Mae Castell Cas-gwent yn adrodd hanes blynyddoedd o waith caled a datblygiadau - roedd yn dal i gael ei adeiladu yn ystod yr ail ganrif ar bymtheg. Mae ei leoliad yn y dref hanesyddol yn ei wneud yn lle perffaith am egwyl fach haeddiannol.

Mynediad: Oedolyn - £4.00, Tocyn Teulu - £11.60 Ar agor: yn ddyddiol rhwng 9.30am a 5.00pm o 1 Medi tan 31 Hydref 2012

Digwyddiad hanner tymor: Dydd Sadwrn 27 Hydref a Dydd Sul 28 Hydref, rhwng 11.00am a 4.00pm Gwrachod a Dewiniaid Cymru, Castell Cas-gwent: mae gwrachod gwyn a dewiniaid yn gwaredu’r tywyllwch gan ddefnyddio swynion a diodydd hud ar drothwy’r gaeaf. Dewch i ddysgu am chwedlau gwrachod a dewiniaid Cymru. Prisiau mynediad arferol. Ffoniwch 01291 624065 am fwy o wybodaeth neu ewch i www.cadw.wales.gov.uk

Teithiau cerdded gwychCerddwch daith yr afon, sy’n cynnwys dechrau (a diwedd) Llwybr Arfordir Cymru, sy’n llwybr 870 milltir i gyd.

A oes unrhyw beth o'i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth i ni.