Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Llwybr Arfordir Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Effaith Economaidd Gwariant Ymwelwyr Llwybr Arfordir Cymru ar Gymru 2012.

Yn ystod 2012 aeth Cyngor Cefn Gwlad Cymru ati i gomisiynu arolwg o’r bobl sy’n ymweld â Llwybr Arfordir Cymru. Mae’r adroddiad yn amcangyfrif yr effaith economaidd a gafodd gwariant ymwelwyr Llwybr Arfordir Cymru o safbwynt ei gyfraniad at y rhanbarth yn ystod y flwyddyn, rhwng Hydref 2011 a Medi 2012.

Dyma ragflas o’r prif gasgliadau:

  • Mae effeithiau economaidd yr ymwelwyr yn deillio’n bennaf o fannau sydd oddi ar Lwybr Arfordir Cymru ei hun (er enghraifft, i raddau mae’r gwariant i’w weld mewn siopau a gwestai mewn trefi cyfagos yn hytrach nag ar y Llwybr ei hun). O’r herwydd, nod yr arolygon a gynhaliwyd oedd ymdrin â’r gwariant a oedd yn gysylltiedig â’r teithiau yn eu cyfanrwydd, boed y gwariant ar y Llwybr ei hun ai peidio.
  • Amcangyfrifir bod 2.89 miliwn o ymweliadau â Llwybr Arfordir Cymru wedi’u gwneud rhwng Hydref 2011 a Medi 2012. Roedd y gwariant a oedd yn gysylltiedig â’r teithiau hyn oddeutu £33.2 miliwn.

I ddarllen yr adroddiad llawn cliciwch ar y cyswllt.

Llywodraeth Cymru Datganiad i’r Wasg

A oes unrhyw beth o'i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth i ni.