Gellir dod o hyd i wyliau cerdded ar hyd y morlin gan gynnig ffordd ddeniadol arall o archwilio Llwybr Arfordir Cymru.

Mae gwyliau’n ffordd ardderchog o fynd ati i gerdded - p’un ai a ydych yn ddechreuwr, yn broffesiynol ac yn brofiadol neu unrhyw le rhwng y ddau. Cewch gyfle i fentro allan gyda cherddwyr eraill ac archwilio rhai o dirweddau gorau’r wlad. Cyflwyniad perffaith i archwilio llwybr yr arfordir!

Ar hyd y daith, mae’n bosibl y byddwch yn darganfod rhywbeth newydd am dreftadaeth neu fywyd gwyllt Cymru a hyd yn oed gwneud ffrindiau newydd. (Heb sôn am fuddiannau cerdded o ran eich iechyd!) Wedi’r cwbl, mewn gŵyl, nid ydych byth yn gwybod beth sydd o gwmpas y gornel nesaf.

Dywedodd y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon, John Griffiths, “Rwyf yn falch iawn o weld bod ein Llwybr Arfordir Cymru yn ganolbwynt ar gyfer cymaint o wyliau cerdded. Mae’r gwyliau hyn yn gyfle delfrydol i fwynhau ymarfer corff iachus ac ar yr un pryd archwilio ein morlin a’n cefn gwlad trawiadol. Gan fod gwyliau cerdded yn cael eu cynnal drwy gydol yr haf yng ngogledd, canolbarth a de Cymru, bydd cyfle i bawb fynd allan a mwynhau popeth sy’n wych am ein Llwybr Arfordir”.

Dyma flas yn unig o rai gwyliau y gellir eu mwynhau ar hyd Llwybr Arfordir Cymru:

Teithiau Cerdded Troedio Clwyd, o 27 Mehefin tan 31 Gorffennaf 2013

Mae Cyngor Sir y Fflint yn eich gwahodd i ŵyl flynyddol er mwyn gwneud ffrindiau newydd ac archwilio’r arfordir. Ymunwch ag un o’r teithiau cerdded a drefnir sy’n digwydd tan ddiwedd mis Gorffennaf. Cysylltwch â Katrina Day, y Swyddog Datblygu Cerdded ar 01745 356197 neu Katrina Day i gael rhagor o wybodaeth.

Gŵyl Caernarfon, 20-27 Gorffennaf 2013

Y dathliad blynyddol am bopeth sy’n wych am Gaernarfon. Ymhlith amserlen lawn o ddigwyddiadau arbennig mae cyfle i ymuno ag arweinwyr y grŵp ar un o ‘Llwybrau’r Dref’ – sef cyfres o deithiau cerdded tywysedig drwy’r dref hanesyddol Gymreig hon. I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch neges e-bost at Caernarfon Online.

Gŵyl Arfodirol Pen Llŷn, 18 Mai tan 29 Medi 2013

O ieir bach yr haf i hwyl ar y traeth a llongddrylliadau ac archaeoleg, mae’r ŵyl haf yn amser gwych i archwilio hyfrydwch Pen Llŷn. Mae cystadleuaeth ffotograffiaeth, hyd yn oed, er mwyn cipio eich hoff leoedd ar hyd y ffordd. Mae’n Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol, felly ni fydd yn anodd dod o hyd i ysbrydoliaeth. I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 01758 704155/176.

Gŵyl Gerdded Abermo, 14-23 Medi 2013.

Gŵyl boblogaidd sy’n arddangos y teithiau cerdded rhagorol a’r dirwedd ddramatig sy’n hygyrch o Abermo. Mae’r ŵyl yn rhoi cyfle i gerddwyr o bob gallu y cyfle i fwynhau teithiau cerdded tywysedig o gwmpas harddwch Aber Mawddach a de Eryri.

Gŵyl Teithiau Cerdded Aberteifi, 20-22 Medi 2013

Mwynhewch ochr flasus Aberteifi. Eleni, mae gan yr ŵyl ystod o deithiau cerdded sy’n ymweld â chynhyrchwyr lleol, gan gynnwys mygdy, cyflenwr bwyd y môr a chynhyrchydd gwin. Er mwyn gwybod rhagor, ewch i Cerdded Cymru.

Gŵyl Gerdded Sir Fynwy, 18-27 Hydref 2013

Cas-gwent yn Sir Fynwy yw un o fannau cychwyn 870 milltir cyfan Llwybr Arfordir Cymru. Yn ogystal ag archwilio’r mewndir, bydd uchafbwyntiau’r ŵyl hon yn cynnwys taith gerdded a drefnir o gwmpas Gwlyptiroedd Casnewydd a darnau o’r Llwybr. Er mwyn gwybod rhagor, anfonwch neges e-bost at Gŵyl Gerdded Sir Fynwy neu ffoniwch 02920 218029 / 07769 802423.