Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Llwybr Arfordir Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Cerdded yn ôl traed sêr byd y ffilmiau!

Mae mynd am dro ar hyd arfordir Cymru yn gyfle i gael ychydig o awyr iach, cadw’n heini ac archwilio byd natur. Fodd bynnag, bydd ymwelwyr yn synnu clywed eu bod nhw’n dilyn ôl traed rhai o sêr mwyaf Hollywood wrth gerdded ar hyd Llwybr Arfordir Cymru – o Halle Berry i Russell Crowe ac o Harry Potter i James Bond. Ymunwch â ni ar daith 870 milltir unigryw iawn o ogledd Cymru i dde Cymru ar Lwybr Arfordir Cymru...

Backbeat (1994) gyda Stephen Dorff a Sheryl Lee

Ffilmiwyd golygfeydd o’r ffilm hon sy’n adrodd hanes cynnar y Beatles ar draeth Talacre yn Sir y Fflint, gyda goleudy’r Parlwr Du i’w weld yn aml yn y cefndir.

Taith gerdded ardderchog gerllaw: Taith gerdded 4.5 milltir o hyd rhwng traeth Talacre a Phrestatyn. Mae yna gynefin twyni tywod hyfryd ar hyd y ffordd ac, wrth gwrs, atyniadau glan môr traddodiadol Prestatyn.

Clash of the Titans (2010) gyda Sam Worthington, Liam Neeson a Ralph Fiennes

Ynghyd â lleoliadau ffilmio yn Tenerife a Lanzarote, ffilmiwyd golygfeydd ychwanegol yn y ffilm hon yng nghoedwig Niwbwrch, ar draeth Penrhos ac Ynys Llanddwyn ar Ynys Môn. Gyda 300 o aelodau yn rhan o’r criw ffilmio, defnyddiwyd nifer o westai lleol fel llety i’r actorion a’r criw.

Taith gerdded ardderchog gerllaw: Mae ffilm fawreddog fel hon yn haeddu taith gerdded fawreddog! Taith 13 milltir rhwng Llyn Rhos Ddu ac Aberffraw.

Half Light (2006) gyda Demi Moore

Saethwyd Half Light yn 2006 gyda Demi Moore yn chwarae’r brif ran, sef mam alarus sy’n symud i bentref ynysig yn yr Alban er mwyn parhau gyda’i bywyd a’i gwaith fel awdur ar ôl marwolaeth drychinebus ei mab. Ffilmiwyd nifer o olygfeydd o draeth a goleudy ar Ynys Llanddwyn, a’r golygfeydd yn y pentref ym Mhorth Dinllaen ym Mhen Llŷn.

Taith gerdded ardderchog gerllaw: Ewch i Ynys Llanddwyn – mae’n lle ysblennydd gyda thraeth tywodlyd hyfryd ac, os yw’r llanw allan, gallwch ymweld â’r ynys ei hun.

Retreat (2011) gyda Thandie Newton a Cillian Murphy Ffilm am gwpwl sy’n dianc rhag trychineb personol trwy symud i ynys bellennig. Er eu bod nhw wedi’u hynysu oddi wrth y byd, caiff eu hymdrechion i adfer y sefyllfa eu hamharu pan mae dieithryn yn glanio ar y lan. Saethwyd y golygfeydd yn y bwthyn ym Mhlas Llandecwyn a’r golygfeydd ar y traeth ym Mhorth Ysgaden ym Mhen Llŷn.

Taith gerdded ardderchog gerllaw: Taith gerdded 4.6 milltir rhwng Porth Ysgaden a Phorth Widlin sy’n cynnwys golygfeydd godidog a bywyd gwyllt diddorol.

The Edge of Love (2008) gyda Matthew Rhys, Keira Knightley a Sienna Miller Ffilm wedi’i chyfarwyddo gan John Maybury ac wedi’i seilio’n fras ar ddigwyddiadau go iawn a hanes y bardd enwog, Dylan Thomas, a’i gariadon Vera Phillips (Knightley) a Caitlin MacNamara. Defnyddiwyd lleoliadau yn Llanbedr Pont Steffan, Dinbych-y-pysgod a Chei Newydd, yn ogystal â Rheilffordd Stêm Gwili.

Taith gerdded ardderchog gerllaw: Mwynhewch y daith gerdded 6.25 milltir rhwng Aberaeron a Chei Newydd – mae’n antur a hanner.

Die Another Day (2002) gyda Pierce Brosnan a Halle Berry Defnyddiwyd traeth Penbryn yng Ngheredigion yn y ffilm James Bond hon, gan weithredu fel cefnlen i olygfa serchus rhwng Bond (Brosnan) a Jinx (Berry) yn ogystal â’r golygfeydd terfynol.

Taith gerdded ardderchog gerllaw: Taith gerdded rhwng pentref glan môr Aberporth a thraeth Penbryn – cofiwch gadw eich llygaid ar agor am ddolffiniaid ar hyd y daith.

Snow White and the Huntsman (2012) gyda Kristen Stewart a Chris Hemsworth Ffilmiwyd golygfeydd o’r diweddariad hon o’r stori tylwyth teg glasurol ar draeth Marloes, sef un o draethau hyfrytaf Cymru. Roedd yr arfordir trawiadol yn gefnlen i’r golygfeydd rhyfela mawreddog.

Taith gerdded ardderchog gerllaw: Y ffordd orau o werthfawrogi’r traeth gogoneddus hwn yw trwy gerdded rhyw 2-3 milltir o Martin’s Haven (er bod maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn agosach at y traeth). Mae’n ardal ardderchog i weld morloi yn y môr.

Harry Potter and the Deathly Hallows: Parts 1 and 2 (2010/2011) gyda Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint a Helena Bonham Carter I ddilynwyr selog y gyfres, twyni tywod Freshwater West yw gorffwysle olaf y coblyn, Dobby. Adeiladwyd tŷ o gregyn ar y traeth fel un o setiau’r ffilm.

Taith gerdded ardderchog gerllaw: Ewch i Freshwater West a chrwydro ar hyd y tywod euraid.

Robin Hood (2010) gyda Russell Crowe a Cate Blanchett Mae’n bosibl gweld traeth gogoneddus Freshwater West ar fwy nag un achlysur yn y ffilm hon, a gyfarwyddwyd gan Ridley Scott, pan mae Robin Hood yn brwydro yn erbyn y goresgynwyr o Ffrainc.

Taith gerdded ardderchog gerllaw: Mae’r daith gerdded o West Angle Bay i Freshwater West, sydd ychydig llai na 10 milltir, yn un hyfryd tu hwnt – mae’r golygfeydd yn ogoneddus.

Twin Town (1997) gyda Rhys Ifans, Llyr Evans a Dougray Scott Wedi’i chynhyrchu a’i gosod yn ne orllewin Cymru, cyfarwyddwyd y ffilm hon, sy’n dilyn hanes dau frawd o Abertawe, gan Kevin Allen. Saethwyd y rhan fwyaf o’r ffilm yn Abertawe a Phort Talbot.

Taith gerdded ardderchog gerllaw: Mae’r daith gerdded rhwng Abertawe a’r Mwmbwls yn hyfryd, gyda digon o lefydd i stopio am luniaeth.

Submarine (2010) gyda Noah Taylor a Paddy Considine Addaswyd y ddrama-gomedi hon o nofel 2008 yr awdur o Abertawe, Joe Dunthorne, ac fe’i ffilmiwyd o amgylch de Cymru. Defnyddiwyd lleoliadau arfordirol yn y Barri, Abertawe a Phenarth.

Taith gerdded ardderchog gerllaw: Mae gan Ynys y Barri (sef lleoliad y gyfres gomedi deledu, Gavin & Stacey) draeth hyfryd ac mae’n lle poblogaidd i ymlacio.

A oes unrhyw beth o'i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth i ni.