Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Llwybr Arfordir Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Llawlyfr Newydd Ar Gael - Bae Caerfyrddin a Gŵyr

Bydd y llyfr yn apelio at bobl sy’n hoffi teithiau cerdded byr yn ogystal â rhai sy’n hoffi teithiau hir a, diolch inifer o ffotograffau o safon uchel, pobl sydd eisiau rhywbeth i’w hatgoffa am eu hymweliad â’r ardal neu rai sy’n hoffi darluniau trawiadol!

Mae mapiau a thestun diddorol nid yn unig yn eich arwain ar y daith ond hefyd yn rhoi gwybodaeth ddifyr ichi – gwybodaeth am hanes, bywyd gwyllt, diwylliant ac atyniadau lleol.

Mae’r llyfr hefyd yn cynnwys adran gyflwyniadol am Lwybr Arfordir Cymru yn ei gyfanrwydd (870 milltir) – felly efallai y cewch eich denu i archwilio rhannau eraill o arfordir y wlad sy’n aml yn cynnig golygfeydd ysblennydd!

Ysgrifennwyd Wales Coast Path – Carmarthen Bay & Gower gan Harri G Roberts, cyhoeddwyd gan Northern Eye Books a’i ardystio gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae’n rhan o gyfres sy’n datblygu o lawlyfrau swyddogol i’r Llwybr sydd ar gael o siopau llyfrau a llyfrwerthwyr ar-lein.

192 Tudalen / £12.99

ISBN 978-1-908632-26-5

www.northerneyebooks.co.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

A oes unrhyw beth o'i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth i ni.