Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Llwybr Arfordir Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Erbyn hyn mae Llwybr Arfordir Cymru ar ei hyd wedi ymuno â Llwybr Arfordir Penfro a nifer o lwybrau yn Lloegr fel aelodau o’r Llwybr Appalachaidd Cenedlaethol.

Nod y Llwybr Appalachaidd Cenedlaethol yw sefydlu llwybr cerdded pellter hir sy’n ymestyn y tu hwnt i ffiniau ac i’r holl ranbarthau daearyddol a gâi eu cysylltu ers talwm gan gadwyn y Mynyddoedd Appalachaidd a ffurfiwyd fwy na 250 miliwn o flynyddoedd yn ôl ar gyfandir mawr Pangea.

Yn ogystal â chysylltu pobl a lleoedd, y nod yw hyrwyddo treftadaeth naturiol a diwylliannol, iechyd a ffitrwydd, stiwardiaeth amgylcheddol, cwmnïaeth a dealltwriaeth, cydweithrediad trawsffiniol, a datblygu economaidd gwledig trwy gyfrwng eco-hamdden.

Rydym wrth ein bodd fod Llwybr Arfordir Cymru bellach yn aelod o’r ‘llwybr mawr’ yma. Gobeithio y bydd modd inni greu cysylltiadau gyda llwybrau o amgylch y byd yn ystod y blynyddoedd nesaf!

Gwybodaeth bellach

 

International Appalachian Trail

A oes unrhyw beth o'i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth i ni.