Cerdded Llwybr Arfordir Cymru yn uchelgais i lawer Mae Llwybr Arfordir Cymru wedi ennill ei blwyf fel un o brif atyniadau Cymru mewn dim o dro ac mae’n cynnig teithiau cerdded hir a byr heb eu hail. Er hynny, mae mwy a mwy o bobl â’u bryd ar droedio pob un o 870 o filltiroedd y llwybr.

Nid ar chwarae bach mae cerdded 870 milltir. Er hynny, ers agor y Llwybr ym mis Mai 2012, mae nifer syfrdanol o bobl wedi mynd amdani. Mae llawer ohonyn nhw wedi manteisio ar y cyfle i godi arian ar gyfer achosion teilwng; i eraill, mae’r gamp bersonol yn ddigon.

Mae un peth yn sicr; mae hanesion y rhai sydd wedi cerdded y llwybr o un pen i’r llall yn llawn ysbrydoliaeth. Maen nhw’n sôn am y croeso cynnes a gawsant ar hyd y llwybr, y golygfeydd ysblennydd a’r cyfoeth o dreftadaeth - yn ogystal, wrth gwrs, ag anawsterau’r daith ei hun. Mae’n fwy na llwybr - mae’n fodd o ddarganfod Cymru.

Dyma rai o’r dewrion sydd wedi cerdded y llwybr cyfan (ewch i Oriel yr Anfarwolion i ddarllen rhagor o anturiaethau):

Arry Beresford-Webb

Arry oedd y person cyntaf i gwblhau’r Llwybr cyfan ym mis Mai 2012 (a gwnaeth daith gron o amgylch y wlad drwy gysylltu â Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa hefyd). Fel na bai hynny yn ddigon, fe redodd hi’r holl ffordd - yr un fath â rhedeg 40 marathon traws gwlad un ar ôl y llall. Llwyddodd i redeg y 1046 milltir mewn 41 diwrnod a chodi tua £10,000 i Ganolfan Canser Felindre a’r Gozo CCU Foundation. Meddai Arry: “Mae’n fraint bod y cyntaf i brofi holl amrywiaeth Llwybr Arfordir Cymru. Fe fyddwn i wrth fy modd yn gwneud y cyfan eto, ond yn arafach, fel bod cyfle i gymryd seibiant a mwynhau’r llefydd yn lle rhedeg heibio iddyn nhw mewn chwinciad!” www.dragonrun1027.wordpress.com/

Dave Quarrell

Bu Dave yn cerdded ar hyd Llwybr Arfordir Cymru a Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa er cof am ei ddiweddar dad, Gerry, a fu’n ddylanwadol iawn yn y broses o greu’r llwybr. Cododd Dave £11,500 ar gyfer Ymchwil Canser Cymru.www.walkwales1027.com

Will Renwick

Cerddodd Will y llwybr cyfan fel her ar ôl gadael y Brifysgol, yr ifancaf i wneud hynny ac yntau’n 22 oed. Dechreuodd ar ei garreg drws yn Llancarfan a cherddodd am 63 diwrnod, gan ddweud, “Ro’n i’n gwybod bod antur wrth fy nrws, rhywbeth anodd a fyddai’n brawf mawr arna’ i, rhywbeth y gallwn i ymfalchïo ynddo. Cerdded y Llwybr fydd y ‘ffaith ddiddorol’ amdanaf i am weddill fy oes!”

Christian Nock

Mae Christian yn cerdded Llwybr Arfordir Cymru fel rhan o her fwy o lawer. Mae wrthi’n cerdded o amgylch arfordir Prydain i godi arian at Help for Heroes. Mae wedi bod yn cerdded am dros 350 diwrnod ac mae wedi codi £77,000. Gallwch ddilyn ei hynt ar ei wefan www.christianaroundbritain.co.uk.

Walk on Wales

Mae tîm Walk on Wales yn barod i ymgymryd â her y Llwybr ac yn gwahodd pawb i ymuno â nhw, boed am filltir neu ddwy, neu fwy. Trefnwyd y daith gan gyn-filwyr er cof am y 50 milwr o’r Gwarchodlu Cymreig sydd wedi colli’u bywydau mewn rhyfeloedd ers diwedd yr Ail Ryfel Byd ac i godi £1 miliwn ar gyfer Apêl Afghanistan y Gwarchodlu a’r elusen Combat Stress. Gallwch ddilyn eu taith a gweld sut gallwch chi ymuno â nhw yn www.walkonwales.org.

Ond cofiwch, does dim rhaid i chi fod yn arwrol i allu mwynhau’r llwybr. Gyda 870 milltir a phob math o dirwedd, rydych chi’n siŵr o ddod o hyd i ddarn addas i chi. Os nad ydych chi’n siŵr ble i ddechrau, rhowch gynnig ar un o’r darnaumynediad hwylus, ymunwch â gŵyl neu dewch o hyd i grŵp cerdded cyfagos i ddechrau arni. Pwy a ŵyr, mae llawer o bobl yn cael cymaint o flas ar ôl dechrau cerdded, efallai y bydd gennych chi awydd cwblhau’r her 870 milltir rhyw ddiwrnod. Ac os na, does dim dwywaith y bydd cerdded yn llesol i chi a gallwch fwynhau’r cefn gwlad prydferth, y bywyd gwyllt rhyfeddol a chyfarfod â phobl ddiddorol ar hyd y daith.

I gadw cofnod o’ch cynnydd, lawrlwythwch Ap Arfordir Cymru newydd Cadwch Gymru’n Daclus, am ddim – efallai y cewch siom ar yr ochr orau o weld faint rydych chi’n cerdded!