Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Llwybr Arfordir Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Ein Brand

Rydym wedi datblygu ein brand er mwyn hyrwyddo Llwybr Arfordir Cymru i gymunedau lleol yn ogystal â marchnadoedd twristiaeth ryngwladol, tra hefyd yn sicrhau eich bod chi’n canfod y llwybr cywir

Rhannu

Canllawiau Brand

Os ydych yn awyddus i ddefnyddio logo Llwybr Arfordir Cymru ar gyfer unrhyw fath o gyfathrebu, darllenwch y canllawiau brandio yma os gwelwch yn dda.

Gallwn ganiatáu defnydd o’r logo Llwybr Arfordir Cymru trwy gydymffurfiaeth â’r canllawiau hyn. Gwarchodir y logo fel nod masnach ryngwladol. Cedwir pob hawl i ddiddymu caniatâd i ddefnyddio’r logo os na fydd y canllawiau’n cael eu dilyn.

Cyfeirbwyntiau

Mae Llwybr Arfordir Cymru’n ymestyn ar draws arfordir Cymru gyfan. Wrth ei deithio byddwch yn cyrraedd adrannau newydd yn ogystal â llwybrau sydd wedi hen ennill eu plwyf, megis Llwybr Arfordir Ynys Môn neu Lwybr Arfordir Sir Benfro.

Er mwyn helpu i chi ganfod y ffordd, rydym wedi creu cyfeirbwyntiau melyn a glas sy’n arddangos ein logo “draig a chragen” adnabyddus.

Ambell waith byddwch yn gweld cyfeirbwynt coch a melyn hefyd - arweinia'r rhain at lwybrau amgen swyddogol e.e. i osgoi llanw uchel neu osgoi ffyrdd prysur.

Mae’r rhain i’w canfod ar draws holl Lwybr Arfordir Cymru, a byddent ar brydiau yn gyfagos i gyfeirbwyntiau eraill. Gwyliwch amdanynt, a byddwch yn sicr ar y trywydd cywir.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Canllawiau brandio Llwybr Arfordir Cymru Os am ddefynddio logo Llwybr Arfordir Cymru ar gyfer gohebiaeth o unrhyw fath, darllenwch y canllawiau brandio hyn os gwelwch yn dda. PDF [693.8 KB]

A oes unrhyw beth o'i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth i ni.