Gwyriadau Cyfredol

Rhestr ddiweddar o wyriadau dros dro cyfredol ar y llwybr

O bryd i’w gilydd mae angen dargyfeirio rhannau o Lwybr Arfordir Cymru dros dro – yn bennaf oherwydd rhesymau diogelwch y cyhoedd ar ôl tywydd garw, tirlithriadau neu waith adeiladu.

Fodd bynnag, ein harwyddair yw, 'nid ydym byth ar gau' a dylai llwybr arall fod ar gael bob amser.

Oes rhywbeth o’i le ar Lwybr Arfordir Cymru, gadwech i ni gwybod ar ein ffurflen Rhoi gwybod ar fater ymwneud a'r Llwybr

 

Awdurdod Lleol Lleoliad Rheswm Map Dyddiad
Abertawe Cwm Ivy Erydiad cy Hyd nes y ceir rhybudd penllach
Caerdydd Canolog Caerdydd Iechyd a Diolgelwch cy Hyd nes y ceir rhybudd penllach
Ceredigion Wallog i Borth Tirlithriad cy Hyd nes y ceir rhybudd penllach
Ddinbych Rhyl, Splash Point Gwaith ar amddiffynfa fôr cy Hyd nes y ceir rhybudd penllach
Gwynedd Traphont Abermaw Gwaith mawr wchgraddio gan Network Rail Hyd nes y ceir rhybudd penllach

Diweddarwyd ddiwethaf 18 Medi 2020

Rhannu