Gwyriadau Cyfredol

Rhestr ddiweddar o wyriadau dros dro cyfredol ar y llwybr

O bryd i’w gilydd mae angen dargyfeirio rhannau o Lwybr Arfordir Cymru dros dro – yn bennaf oherwydd rhesymau diogelwch y cyhoedd ar ôl tywydd garw, tirlithriadau neu waith adeiladu.

Fodd bynnag, ein harwyddair yw, 'nid ydym byth ar gau' a dylai llwybr arall fod ar gael bob amser.

Oes rhywbeth o’i le ar Lwybr Arfordir Cymru, gadwech i ni gwybod ar ein ffurflen Rhoi gwybod ar fater ymwneud a'r Llwybr

Gwaith uwchraddio Traphont Bermo Network Rail 2020 - 2022 yng Ngwynedd

Bydd gwaith mawr uwchraddio’r draphont 150 oed yn dechrau ym mis Medi 2020. Bydd yn effeithio ar y llwybr gan ei fod yn croesi’r draphont dros Aber Mawddach ac yn mynd yn ei flaen tua’r de i gyfeiriad Fairbourne. Yn ystod y gwaith uwchraddio hwn bydd y bont yn cau dros dro ar rai dyddiadau.
Edrychir ar y posibilrwydd o ddarparu llwybr arall ar gyfer cerddwyr ar y llwybr a byddwn yn rhoi gwybod ichi ar y dudalen hon. Os ydych yn bwriadu cerdded yn yr ardal hon, awgrymwn eich bod hefyd yn dilyn cyfryngau cymdeithasol Network Rail i gael diweddariadau.

• Dilynwch Twitter Network Rail Wales and Border i gael diweddariadau. Enw Twitter @NetworkRailWAL
• Darllenwch am Waith Uwchraddio Traphont y Bermo a chwestiynau cyffredin
• Darllenwch Ddiweddariad Network Rail Medi 2020

 

Cau llwybrau yn sir Gwynedd

Diweddarwyd ddiwethaf ar 4ydd Chwefror 2021

Dyma ragor o wybodaeth am y rhannau o'r llwybr wedi eu cau oherwydd difrod diweddar gan storm Christophe:

  • Tŷ Coch, Porthdinllaen - rhwng Tŷ Coch a gorsaf y bad achub. Gwyro yn ei le (heb arwydd), cynghorir i fynd o amgylch y pentref ac ail-ymuno â'r llwybr.
  • Clogwyni Morfa Nefyn (y tu ôl i doiledau cyhoeddus) - Gwyro yn ei le (heb arwydd), cynghorir i ddefnyddio'r briffordd.
  • Traeth Llanbedrog - Dim gwyro yn ei le. Caeodd y llwybr ar Draeth Llanbedrog ac yn Cerrig y Defaid.
  • Penrhyn Mawr, Aberdaron - Gwyro yn ei le (heb arwydd). Cynghorir i ddefnyddio hen lwybr Llwybr Arfordir Cymru o Fferm Morfa Mawr i Cadlan.


Tirlithriadau dan amheuaeth hefyd yn Porth Ceiriad a Porth Iago sy'n destun ymchwiliad ar hyn o bryd.

Awdurdod Lleol Lleoliad Rheswm Map Gwyriad Dyddiad
Abertawe Pont troed, Oxwich Pill Iechyd a Diogelwch cy Hyd nes y ceir rhybudd penllach
Abertawe Cwm Ivy Erydiad cy Hyd nes y ceir rhybudd penllach
Caerdydd Canolog Caerdydd Iechyd a Diolgelwch cy Hyd nes y ceir rhybudd penllach
Ddinbych Rhyl, Splash Point Gwaith ar amddiffynfa fôr cy Hyd nes y ceir rhybudd penllach
Gwynedd Ty Coch, Porthdinllaen Tirlithriad 31-03-2021
Gwynedd Clogwyni Morfa Nefyn, ger toiledau cyhoeddus Tirlithriad 22-02-2021
Gwynedd Traeth Llanbedrog a Cerrig y Defaid Tirlithriad 28-02-2021
Gwynedd Penrhyn Mawr, Aberdaron Tirlithriad 30-04-2021
Pen-y-bont ar Ogwr Llwybr pren Rest Bay Cynnal a chadw cy 15-03-2021
Ynys Mon Porthaethwy, Beach Road Gwaith cynnal a chadw ar bont uwchben cy 28-02-2021

Diweddarwyd ddiwethaf 04 Chw 2021

Please accept marketing-cookies to enable the share buttons.

Rhannu