Cynllunio'ch Ymweliad

Os nad ydych yn sicr o ble i fynd, defnyddiwch ein map rhyngweithiol i ganfod y mannau i gychwyn (a gorffen!) eich taith. Unwaith byddwch chi wedi penderfynu, bydd angen dewis sut i gyrraedd y safle a ble byddwch yn aros wedi i chi gyrraedd

Mae digon o gyngor a gwybodaeth i’w gael yn yr adran hon, megis tablau pellter, y mannau i brynu llyfrau canllaw swyddogol, a diweddariadau pwysig ynglŷn ag unrhyw wyriadau dros dro. Bydd yr adran hon yn sicrhau eich bod yn gwneud y gorau o’ch amser wrth gerdded y llwybr arfordir. 

 

Please accept marketing-cookies to enable the share buttons.

Gwella’ch profiad ar y llwybr gyda’n ap

Defnyddiwch ein map rhyngweithiol i gynllunio eich taith heddiw

Gwybodaeth ddefnyddiol er mwyn dod o hyd i leoedd aros ar hyd y llwybr

Canllaw ar gyfer cyrraedd a chrwydro ar hyd Llwybr Arfordir Cymru

Cyfres o dywyslyfrau swyddogol Llwybr Arfordir Cymru

Cymorth i drefnu llety a throsglwyddo bagiau ar hyd y llwybr

Rhestr ddiweddar o wyriadau dros dro cyfredol ar y llwybr

Mae'r tablau hyn yn rhoi pellteroedd rhwng mwy na 200 o leoliadau ar Lwybr Arfordir Cymru

Mae'r tablau hyn yn rhoi pellteroedd rhwng mwy na 200 o leoliadau ar Lwybr Arfordir Cymru

Mae’r ffin, ar lan ogleddol Afon Dyfrdwy, ym ymfalchïo yn ei harwydd 'Croeso i Gymru', cerrig marcio a chennin Pedr yn y Gwanwyn

Gall rhannau o'r llwybr fod yn anhygyrch ar lanw uchel iawn.

Lawrlwythwch neu archebwch ein taflenni llwybr

Cofnodwch eich taith ar hyd y llwybr gyda'n hamrywiaeth o basbortau

Defnyddiwch yr ap Refill i ganfod dŵr yfed ar eich taith