Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Llwybr Arfordir Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Llŷn Coastal Bus - Llŷn Peninsula

Mae Bws Arfordir Llŷn yn barod am dymor arall!

Rhannu

Bydd 2 fws yn mynd yn rheolaidd rhwng Llanbedrog, Abersoch, Porth Neigwl, Aberdaron, Porthor a Nefyn.

Mae’n talu i archebu lle, ond gellir codi teithwyr ad-hoc o’r pwyntiau ar y daflen amser, neu gall teithwyr wneud arwydd i gael eu codi o unrhyw fan hwylus a diogel ar hyd llwybr y bws.

Rhaid archebu os oes cadair olwyn os gwelwch yn dda.

Rhaid archebu ymlaen llaw i fynd i Uwchmynydd, Llangwnnadl, Llithfaen a Threfor. Bydd y Bws yn codi o Ben Lôn Trefor o’r arosfan bws ger Tan y Graig. 

Fel Bws Hyblyg gall y bws hefyd godi neu ddanfon teithwyr i unrhyw fan o fewn yr ardal wedi’i liwio’n binc ar y map.

Bydd rhaid teithiau Bws Hyblig yn ei archebu o leiaf 24 awr ymlaen llaw drwy gysylltu â'r swyddfa ar 01758 721777 neu ebostio oddrwsiddrws@yahoo.co.uk yn ystod oriau swyddfa. Llun - Gwener 09:00 - 16:30.

Ewch i wefan Bws Arfordir Llŷn am fwy o fanylion. 

Amserlen 2018

  • Gwasanaeth yn rhedeg rhwng Mis Marwth 28 - Mis Hydref 29   
  • 4 diwrnod – Dydd Iau, Gwener, Sadwrn, Sul, Llun
  • Amseroedd gadael ydy’r amseroedd ddangosir. Oherwydd bod amrywiadau wrth godi a danfon teithwyr hyblyg, ni ddangosir amseroedd cyrraedd. Gall yr amseroedd yma gael eu cadarnhau wrth archebu.
  • Arlwytho amserlen Bws Arfordir Llyn 2018

 

Bws Arfordir Llŷn Coastal Bus 2018

www.bwsarfordirllyn.co.uk  (01758 721777 /07974517943. 8oddrwsiddrws@yahoo.co.uk

Pen Lôn Trefor → Nefyn→ Aberdaron→ Llanbedrog

Llanbedrog→ Aberdaron→Nefyn→ Pen Lôn Trefor

Pen Lôn Trefor

08:40

….

13:00

16:00

Llanbedrog gad/dep

08:50

10:40

13:50

15:42

Llithfaen

08:48

….

13:08

16:08

Abersoch cyr/arr

09:00

10:48

14:00

16:00

Maes Parcio’r Eifl

08:50

….

13:10

16:10

Abersoch gad/dep

09:00

11:00

14:00

16:00

Nefyn cyr/arr

09:00

10:36

13:20

16:20

Sarn Bach

09:02

11:02

14:02

16:02

Nefyn gad/dep

09:00

11:00

14:00

16:20

Porth Neigwl

09:08

11:08

14:08

16:08

Morfa Nefyn

09:03

11:03

14:03

16:23

Llangian

09:11

11:11

14:11

16:11

Edern

09:05

11:05

14:05

16:25

Rhiw

09:23

11:23

14:23

16:23

Tudweiliog

09:09

11:09

14:09

16:29

Aberdaron cyr/arr

09:33

11:33

14:33

16:33

Llangwnnadl

09:18

11:18

14:18

16:35

Uwchmynydd

09:37

11:37

14:40

16:50

Porthor

09:30

11:30

14:30

16:42

Aberdaron gad/dep

10:00

12:00

15:00

17:00

Aberdaron cyr/ arr

09:36

11:36

14:36

16:46

Porthor

10:06

12:06

15:06

17:06

Uwchmynydd

09:37

11:37

14:40

16:50

Llangwnnadl

10:18

12:18

15:18

17:18

Aberdaron gad/dep

10:00

12:00

15:00

17:00

Tudweiliog

10:20

12:20

15:20

17:20

Rhiw

10:10

12:10

15:10

17:10

Edern

10:25

12:25

15:25

17:25

Llangian

10:22

12:22

15:22

17:22

Morfa Nefyn

10:28

12:28

15:28

17:28

Porth Neigwl

10:25

12:25

15:25

17:25

Nefyn

10:32

12:32

15:32

17:32

Sarn Bach

10:31

12:31

15:31

17:31

Llithfaen

10:45

12:45

15:42

….

Abersoch

10:33

12:33

15:33

17:33

Pen Lôn Trefor

….

13:00

16:00

….

Llanbedrog cyr/arr

10:40

12:42

15:42

17:42

 

 

 

 

 

Trefor, Llithfaen, Llangwnnadl, Uwchmynydd ar alw yn unig / are dial a ride only

  .... = dim gwasanaeth, cyr =cyrraedd, gad= gadael                         … = no service, arr = arrive, dep = depart

Dydd Iau, Gwener, Sadwrn, Sul Llun 1/5/18 – 29/10/18 Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday

 

A oes unrhyw beth o'i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth i ni.