Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Llwybr Arfordir Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

App Darganfod Llwybr Arfordir Cymru - newydd yn 2019!

Darganfod y llwybr drwy ddefnyddio realiti estynedig

Mae Llwybr Arfordir Cymru yn llawn dop o olygfeydd gwych, bywyd gwyllt gogoneddus gyda diwylliant Cymreig cyfoethog a llewyrchus sy’n gyforiog o hanes a llên gwerin. 

Mae ap dwyieithog Llwybr Arfordir Cymru yn dod â’r elfennau unigryw hyn at ei gilydd gan ddefnyddio technoleg arloesol i’ch ysbrydoli i gael gwybod mwy am y llwybr arfordirol hwn, un o ychydig yn y byd sy’n dilyn morlin cenedl gyfan.

Dod â’r llwybr yn fyw

Image of app Peel Entertainment

Mae’r ap hwn, sy’n rhad ac am ddim, yn hawdd i’w ddefnyddio ac wedi’i gynllunio i weithio ar ddyfeisiau symudol, fel ffonau clyfar a thabledi. Hefyd mae yna weithgareddau hwyliog sy’n addas ar gyfer plant arno rydym yn sicr y byddant yn eu mwynhau, boed law neu hindda!  
Cynlluniwyd rhai agweddau o’r ap i weithio’n unswydd gyda byrddau gwybodaeth sydd wedi’u gosod yn arbennig yn y saith lleoliad. Rydym yn argymell mynd allan am dro ar y llwybr am brofiad hollol arbennig lle mae’r llwybr yn cwrdd â thechnoleg!
Mae gan yr ap lawer o ffeithiau a nodweddion diddorol (ac weithiau annisgwyl) am y saith lleoliad.

 Edrychwch ar yr ap i:

  • Ddysgu am darddiad enw’r Gogarth, un o benrhynion eiconig Gogledd Cymru
  • Ddefnyddio reality estynedig i archwilio gwely’r môr ar y Fenai
  • Ddweud helo wrth y crwbanod môr cefn-lledr 3D ym Mhorth y Gest.
  • Ddatgelu tarddiad Tresaith, y lle chwedlonol ger Cei Newydd
  • Chwarae’r gêm i guro record cyflymder y tir yng nghar tra gyfarwydd y Bluebird ym Mhentywyn  
  • Ddarganfod sut mae Saundersfoot wedi newid yn llwyr o fod yn gymuned lofaol i fod yn gyrchfan boblogaidd i dwristiaid.
  • Ymgolli eich hun yn ôl yn y 1920au ym Mae Caerdydd, un o’r systemau dociau mwyaf yn y byd ar y pryd.

Gwyliwch ein rhagflas

 

Lawrlwytho'r ap

Mae'r ap ar gael ar Apple App Store (dyfeisiau Apple) a Google Play (dyfeisiau Android).
Chwiliwch am "Llwybr Arfordir Cymru" yn y siopau apiau ar eich dyfeisiau symudol. Dyma'r wefan yn cysylltu'r siopau ap ar gyfer dyfeisiau iOS Apple ac Android.
Storfa Ap Apple:  Hefyd yn chwiliadwy dan y categoriau  Ffordd o Fyw, Adloniant, Teithio.
Rydym yn argymell lawrlwytho’r ap cyn i chi ymweld â’r byrddau gwybodaeth i gael profiad di-dor. Gallwch lawrlwytho’r ap yn y fan a’r lle (caniatáu data/ 3G a 4G yn ddibynnol ar y signal) a dim ond y wybodaeth sy’n berthnasol i leoliad y bwrdd gwybodaeth  bydd yn cael ei lawrlwytho i’ch dyfais.
RTEF logo

Mae’r prosiect wedi derbyn cyllid gan y Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Rhanbarthol (CYTRh) sy’n derbyn cefnogaeth gan Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Ddatblygu Gwledig 2014-2020, sy’n cael ei hariannu gan Gronfa Amaeth Cymru ar gyfer Datblygiad Gwledig (CACagDG)  a Chronfa Llywodraeth Cymru er mwyn gwella profiad ymwelwyr a chreu cyrchfanau cryfach drwy gydweithio.

Rhannu

A oes unrhyw beth o'i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth i ni.