Pasbort

Cofnodwch eich taith ar hyd y llwybr gyda'n hamrywiaeth o basbortau

Rhannu

Cofiwch eich taith unigryw ar y llwybr

Mae cerdded y llwybr yn ffordd ardderchog o archwilio a darganfod cyfoeth ac amrywiaeth ein harfordir. Gallwch gofnodi eich siwrnai gyda'n pasbortau pwrpasol er mwyn gallu cofio ymhle ydych chi wedi cerdded a phryd.

Cofnodwch eich taith 

Rydym wedi datblygu pasbortau i'ch helpu i olrhain eich taith. Mae'r rhain yn ffyrdd ardderchog i’ch atgoffa pa mor bell ydych chi wedi dod ac yn bwysicach i ble arall y gall eich esgidiau cerdded fynd â chi, er mwyn gorffen y llwybr un rhan ar y tro.

  • Pasbort y gellir ei argraffu - Lawrlwythwch ac argraffwch y cofnod hwn o’ch llwyddiant. Gallwch nodi’r rhannau ydych chi wedi'u cwblhau. Mae'r rhain yn ddelfrydol ar gyfer eu harddangos ar y wal er mwyn eich atgoffa o'r holl amseroedd da a gawsoch yn cerdded. Hefyd, mae’n ffordd ardderchog o gynllunio teithiau cerdded yn y dyfodol. Byddant ar gael ar-lein yn fuan.

Cofio eich taith

Er mwyn cofio am eich holl waith caled, eich dyfalbarhad a’r ffaith eich bod wedi gorffen cerdded y llwybr cynllunio a’r ffaith eich bod wedi gorffen cerdded y llwybr, mae gennym dystysgrifau a bathodynnau cwblhau y gallwch eu dangos i'ch ffrindiau a'ch teulu gyda balchder.

Mae gennym dystysgrifau a bathodynnau ar gyfer pob un o ardaloedd y llwybr. Hefyd ceir fersiwn arbennig ar gyfer y rhai sydd wedi cerdded y llwybr cyfan - sef pellter o 870 milltir/1, 400km. Nid yw’n bwysig faint o amser a gymerodd neu pryd y gwnaethoch chi gwblhau’r daith. Mae'r rhain yn eitemau ardderchog er mwyn cofio am eich profiad unigryw.

Lle gallwch brynu’r tystysgrifau a’r bathodynnau

Mae'n bosibl prynu’r holl dystysgrifau a’r bathodynnau hyn ar lein am ffi fechan ar wefan The Trails Shop o Hydref 2020.