Datganiad Preifatrwydd

Darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd sydd yn esbonio sut rydym yn defnyddio gwybodaeth amdanoch a sut rydym yn amddiffyn eich preifatrwydd. Mae hefyd yn amlinellu'r hawliau sydd gennych o ran sut rydym yn ymdrin â'ch data personol.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

 

Please accept marketing-cookies to enable the share buttons.