Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Llwybr Arfordir Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Datganiad Preifatrwydd

Darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd sydd yn esbonio sut rydym yn defnyddio gwybodaeth amdanoch a sut rydym yn amddiffyn eich preifatrwydd. Mae hefyd yn amlinellu'r hawliau sydd gennych o ran sut rydym yn ymdrin â'ch data personol.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

 

Rhannu

A oes unrhyw beth o'i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth i ni.