Crisialu ysbryd y llwybr drwy gyfrwng celfyddyd a barddoniaeth

Fel rhan o ddathliadau dengmlwyddiant y llwybr, bydd corff newydd o 10 o weithiau barddonol ac artistig yn dathlu’r llwybr ac arfordir Cymru.

Mae taith ar hyd y llwybr yn unigryw ac yn arbennig i bawb sy’n ei droedio. O’r golygfeydd trawiadol o’r arfordir i awel hallt y môr yn eich wyneb, does ryfedd fod y llwybr yn ffynhonnell awen mor arbennig i gynifer.

Am y prosiect

Rydyn ni’n gweithio gyda’r arlunydd a’r curadur Dan Llywelyn Hall i ddatblygu cyfres o ddigwyddiadau i ddadlennu’r gweithiau newydd hyn. Bydd y rhain yn cael eu cynnal mewn lleoliadau ar hyd a lled Cymru o haf 2022.

Cynllunnir arddangosfa derfynol a fydd yn dwyn ynghyd yr holl artistiaid a beirdd i ddathlu dengmlwyddiant y llwybr ynghyd â lansiad o lyfr dwyieithog ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi 2023.

Lansio’r prosiect

Dadlennwyd lansiad y prosiect yng Ngŵyl y Gelli 2022 ble cyhoeddodd Dan Llywelyn Hall y beirdd, yr artistiaid a’r lleoliadau i gynulleidfa ddethol ym Mhabell Cymru. Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at weld sut gall y llwybr gael ei ddefnyddio fel cefndir artistig ysbrydoledig.

Beth nesaf?

  • Ddechrau haf 2022 bydd y gwaith celf a’r cerddi’n cael eu creu.
  • Rhwng diwedd haf a hydref 2022 – bydd y gwaith celf a’r cerddi’n cael eu lansio mewn gwahanol leoliadau ar hyd a lled Cymru.
  • Gaeaf 2022-2023 – Lansio llyfr dengmlwyddiant y llwybr
  • 1 Mawrth 2023 – Arddangosfa derfynol o’r gwaith

Gweld y diweddaraf

Gallwch weld y diweddaraf am y digwyddiadau drwy ein sianeli ar y cyfryngau cymdeithasol ar @walescoastpath a thanysgrifio i gael diweddariadau yn ein cylchlythyr.