Adroddiad Diwedd Prosiect

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi comisiynu Resource for Change Cyf, gydag Asken Cyf, i baratoi adroddiad diwedd prosiect ar lwyddiannau Llwybr Arfordir Cymru hyd yma

Dyma ragflas o’r hyn a gyflawnwyd:

Cafodd y llwybr ei gwblhau a’i agor yn swyddogol ym mis Mai 2012

Cyfanswm o 2.8 miliwn o ymwelwyr mewn 12 mis hyd at fis Mehefin 2013

50 milltir / 80.6 cilometr o lwybrau cyhoeddus newydd wedi eu creu

Darllenwch adroddiad llawn Llwybr Arfordir Cymru – Adroddiad Diwedd Prosiect – drwy fynd i’r adran adroddiadau isod

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Adroddiad Diwedd Prosiect 2007 i 2013 Adroddiad ar gyflawniadau rhaglen Llwybr Arfordir Cymru PDF [1.1 MB]
Please accept marketing-cookies to enable the share buttons.